03 de desembre 2009

2a pregunta de país (fins el 31 de desembre) | 2nd question of country (until 31th December)

Quin és el país?

Pistes:
 • Està a Àfrica
 • Toca el mar per la costa oest del continent
 • El seu nom, significa que era la terra on deixaven lliures afroamericans
 • La seva bandera, és semblant a la d'un altre país llunyà molt més conegut, pel mateix motiu de l'origen del nom
 • Té una superfície de 11.370 km2 i 3.225.873 habitants, al 2001
 • El seu idioma oficial és l'anglès, tot i que també s'hi parlen unes 20 llengües més
LA RESPOSTA, EN COMENTARIS
-

What country?

Tracks:

 • Is in Africa
 • Turns sea to the west coast of the continent
 • Its name, means that the land was left free African-Americans
 • Its flag, is similar to a distant country, for the same reason the origin of the name
 • Has an area of 11.370 km2 and 3.225.873 inhabitants, in 2001
 • Its official language is English, but also some 20 other languages are spoke
THE ANSWER, IN COMMENTS

Una foto | A photo:

Aquest bloc, ara en anglès | This blog, now in english

A partir d'aquest post, aquest bloc (el bloc de la Geografia, bgeografia.blogspot.com) també està en anglès! Els posts anteriors no que ho estaran, però sí els títols de les barres lateral i inferior.

-

From this post, this blog (the blog of Geography, bgeografia.blogspot.com) is also in English! The previous posts that it will not, but the titles of sidebar and bottom bar.

31 de juliol 2009

Resposta de les fotos

La primera foto, és una vista del campanar de la Catedral de Vic. El carrer des d'on està feta es el Jaume Balmes de Calldetenes.

I a la segona foto, hi ha un tros de la carretera que va de Vic a Calldetenes, la N-141d, passant pel costat del barri de Sant Llàtzer.

10 de maig 2009

Des d'on estan fetes les fotos? (fins al 31 de juliol)

Aquestes dues fotos estan fetes a Vic o als voltants, però, on?

1.
(amb zoom)
Aquesta foto està feta des d'un lloc de la plana de Vic, on s'hi pot veure el campanar de la Catedral de Vic. Des de quin carrer de quin municipi està feta?


2.

Aquesta foto és d'un tros d'una carretera a prop de Vic. Quina carretera és i a quin barri està?

La resposta, al 31 de juliol.

Resposta de la Pregunta de Rius

La solució de la pregunta és:
 1. Riu Terri
 2. Riu Llobregós
 3. Riera Gavarresa
 4. Riu Tenes
No ha respost a la pregunta ningú.

02 de març 2009

Pregunta de rius (fins el 10 de maig)

Aquesta vegada es tracta d'endevinar 4 rius (o rieres), són rius amb noms semblants a noms d'altres llocs de Catalunya. Guanya el que n'endevini més, en cas que n'hi hagi més d'un, el primer.

Quins rius són?

1.
 • Està a la conca del Ter, el seu nom s'assembla molt al del Ter però amb dues lletres més.
 • Existeixen municipis amb el nom d'aquest riu dins del seu.
 • Foto:


2.
 • El seu nom s'assembla molt al del Llobregat, però està a la conca del Segre (Ebre).
 • La seva conca, s'estén per la Segarra, l'Anoia i la Noguera.
 • Foto:


3.
 • El seu nom s'assembla al de l'Espai Natural de les Gavarres, però no hi té res a veure.
 • Està a la conca del Llobregat i té quatre rieres afluents.
 • Foto:


4.
 • El seu nom s'assembla al del poble de Calldetenes, més que s'hi assembli, està escurçat.
 • Pertany a la conca del Besòs, i el paisatge al llarg del curs del riu és molt variat.
 • Foto:


La resposta, al 10 de maig